Regler & Säkerhet

Skjutbaneinstruktioner

Här hittar ni information om hur banorna får nyttjas och en del information gällande säkerheten på banorna.

 1. Skjutbanan ägs av:
  • Nilivaara Markitta Skytteförening.
 2. Ansvarig styrelseledamot:
  • Se föreningens kontaktinformation. Aktuella uppgifter finns även i anslag på plats vid skjutbanan.
 3. Skjutbanechef:
  • Se föreningens kontaktinformation. Aktuella uppgifter finns även i anslag på plats vid skjutbanan.
 4. Tillåtna att använda banan:
  • Föreningnens medlemmar
 5. Banans placering (koordinater enligt WGS84 decimal):
  • Latitud: 67.186668
  • Longitud: 21.596324
 6. Tillåtna skjuttider: Måndagar-söndagar, kl. 08:00-21:00.
 7. Tillåtna vapen:
  • Kulvapen klass 1
 8. Tillåten skjutplats:
  • Från angiven plats, 80 m.
 9. Tillåtna skjutriktningar:
  • Endast mot skjutvall, mål placerade i tavelställ.
 10. Skjutledare:
  • Av föreningen utsedd skjutledare.
  • Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
 11. Sjukvårdsutrustning:
  • Första förband i skjutledarkuren.
  • Vid olycka larmnummer 112.
 12. Tillåtna mål och målplaceringar:
  • Skjutning får endast ske mot av föreningsstyrelsen godkänd målmateriel.
  • Mål placeras i tavellställ vid kulfång.
  • Mål av papp eller duk utgivna för användning inom frivilliga skytterörelsen och sportkyttet.
 13. Skytte på olika avstånd får ej ske samtidigt.

Instuktioner finns på plats ute på skjutbanan och kommer även inom kort publiceras här på hemsidan.

Instuktioner finns på plats ute på skjutbanan och kommer även inom kort publiceras här på hemsidan.

Bestämmelser om säkerhet:

Vapen, ammunition & övrigutrustning

Allmänt

Var och en som deltar i frivilliga skytterörelsens skjutningar ansvarar för att, i vad på hen ankommer, allt görs för att förebygga olyckor och skador.

Den som utser personal i ledning för tävlingar eller annan skjutning, ska kontrollera denna personal har kunskaper och erfarenheter som uppdraget kräver. Ledningen ansvarar även för att personalen bereds tid för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Säkerheten ska förebygga olycksfall. Om olycka eller ett tillbud inträffar, ska nödvändiga åtgärder vidtas så snart som möjligt.

Säkerhetskravet ska alltid tillgodoses.

De regler som är föreskrivna i säkerhetsinstruktioner för vapen och ammunition m.m. ska tillämpas. SÄK B 2020. Ledare och medhjälpare ska känna till bestämmelserna i SÄK B 2020.

 • Ensam skytt är skjutledare. Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten
  på samma sätt som skjutledare. (Se 1.5.3 Skjutledare)
 • Vid all vapenhantering ska vapnet behandlas som om det vore laddat och ska
  hanteras i ofarlig riktning*. Respektive organisations reglemente kan innehålla
  andra bestämmelser.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de
  fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkohol eller droger.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes
  medgivande. Undantag från detta är vid tillbud eller när funktionär begär detta.
 • Före skjutning ska skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.
 • När skjutmomentet är genomfört ska patron ur och visitation efter skjutning
  genomföras enligt respektive organisations reglemente.
 • Vapen som överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen
  får inte vara laddat. Vapnet ska vara oladdat och visiterat av överlämnaren och
  mottagaren.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
 • Åtgärder vid eldavbrott (klick) regleras inom respektive organisations reglemente.

* Ofarlig riktning är mot eget mål, kulfång eller riskområde. Vapen i fodral,
hölster, väska, brutet, öppet slutstycke eller med isatt säkerhetspropp eller lina är
att betrakta som riktade i ofarlig riktning.

Övriga ordningsregler

Mer information kommer.

Denna hemsida använder spårningscookies för att vissa funktioner på sidan ska fungera. 

Rulla till toppen